Organizator:

Aktywuj zaproszenie

Otrzymałeś bezpłatne zaproszenie na targi KOMINKI? Pamiętaj o jego aktywacji przed wydarzeniem!

Aktywuj zaproszenie

W zależności od otrzymanego rodzaju dokumentu, kliknij w jedną z poniższych opcji:

Zaproszenie jednorazowe Zaproszenie wielokrotne VIP

To proste i zajmie tylko krótką chwilę:

  • Wypełnij ankietę rejestracyjną
  • Wypełnij formularz sanitarno-epidemiczny
  • Wpisz kod aktywacyjny z otrzymanego dokumentu.

 

Po dokonaniu aktywacji otrzymasz na wskazany adres e-mail właściwy dokument upoważniający do wstępu.

Koniecznie aktywuj zaproszenie przed Targami! Aktywacja online jest bezpłatna.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami, w targach Budma 2022 mogą wziąć udział osoby, które spełniają jeden z trzech niżej wymienionych warunków. Zaproszenia są dostępne także dla osób niezaszczepionych. Wielkość puli zaproszeń dla osób bez certyfikatu jest uzależnione od wytycznych administracji publicznej i służby sanitarnej.
  • zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid, UCC) w postaci elektronicznej lub papierowej lub zaświadczenia uznawanego za równoważne z UCC (wydanego przez państwo trzecie – spoza Unii Europejskiej)
  • posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid
  • posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia i okażą go przy wejściu na wydarzenie (wersja papierowa lub elektroniczna z wynikiem negatywnym testu).

 

Masz pytania? Skontaktuj się

Agata Gołębiowska